prace magisterskie Archive

Moja pierwsza praca magisterska

Już od kilkunastu lat mówi się, że studia w Polsce nabrały charakteru masowego. Większość młodych ludzi decyduje się kontynuować edukację po maturze, wiąże się to dla nich bowiem z dłuższą młodością oraz – trudno zaprzeczyć …